diverse aankondigingen - Buurtvereniging Dorskampkwartier

Buurtvereniging
"Dorskampkwartier"
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
Ga naar de inhoud

Donderdag 11 mei Bingo-avond in "de Notenbalk"
Zaal open vanaf 19:30 uur.
Kom op tijd VOL = VOL

Woensdag 24 mei sjoelen
in "de Notenbalk"

Zaal open vanaf 19:30 uur.
Kosten € 4 p.p.

Zondag 4 juni motortoertocht
Opgeven voor 20 mei.
Vertrektijd en verzamelpunt wordt nog bekend gemaakt

Zondag 11 juni fotofietstocht
Opgeven voor 29 mei.
Vertrektijd 13:00 uur bij de Notenbalk
Zaterdag 9 september gaan we weer vissen
aan de vijver bij 't Spiker.
Loting is om 17:30 uur aanvang wedstrijd 18:00 uur.
Lees hier voor verdere informatie.
En geef je hier op, voor 1 september, voor het vissen.
Als het weer het toelaat, wordt er wekelijks op maandagavond vanaf 19:00 uur
Jeu de Boulen gespeeld op de baan aan 't Spiker.
Heb je zelf Jeu de Boules ballen deze graag meenemen
Postadres: Dorskamp 36, 7231 JZ Warnsveld. E-mail: dorskampkwartier@live.nl Iban: NL61 RBRB 0898 5797 75
Terug naar de inhoud