Buurt bbq, 14/7

Afbeeldingsresultaat voor zomer bbq
Zondag 14 juli is weer  de zomer BBQ voor het hele gezin. Deze wordt gehouden bij Jannet Wenneker  Dorskamp 39 in de tuin. U bent welkom vanaf 16.00 uur.Kosten zijn € 12,50 per persoon inclusief twee consumpties.
Geef u allemaal op voor 7 juli zodat wij kunnen zorgen dat er genoeg vlees, drank e.d. is.
Wij hopen op mooi weer,  een gezellige middag en een goede opkomst!!