Privacy afbeeldingen

Beste leden,

Op de website www.dorskampkwartier.nl kunt u informatie vinden over activiteiten van onze buurtvereniging. Hierbij worden ook regelmatige foto’s gepubliceerd. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw afbeelding op onze website wordt gepubliceerd dan kunt u dat kenbaar maken door een reactie te sturen naar dorskampkwartier@live.nl of schriftelijk per adres Dorskamp 38.

Onze Facebookpagina is een besloten groep. Hier kunnen alleen leden de afbeeldingen zien. Mocht u hiertegen bezwaar willen maken dan bieden wij u hiervoor natuurlijk ook de gelegenheid.

Wij hopen u langs deze weg voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,  namens het bestuur,

Jolanda van Grunsven en Angelique Bosvelt

 Secretariaat