Reglement klaverjassen

Klaverjas reglement Dorskampkwartier

De puntentelling is geen probleem die is bij u bekend, hierover geen discussie.      Er wordt gegeven in de volgorde  3-2-3. De eerste gever is die na de schrijver komt.   Er wordt altijd gespeeld, ook bij geen plaatjes.                                         De troefkaart wordt gemaakt door de speler die na de gever zit. Tot die tijd blijven de andere kaarten gedekt op tafel liggen. Pas nadat de troef bekend is pakken de andere spelers de kaarten op.                                                            Roem op tafel wordt altijd genoteerd ! Bij nat gaan van vragende partij ook de roem naar de andere partij.                                                                                           Er kan gestraft worden bij verzaken als de slag gesloten is en reeds met een nieuwe kaart is gespeeld. Liever geven we dan opnieuw want het kan ook per ongeluk gebeurt zijn en we komen voor een gezellige avond. Maar gebeurt een tweede keer dan wel straffen.)                                                         Gooit een speler een kaart en meldt het direct dat zich vergoot heeft door b.v. het gevraagde niet te spelen wordt er niet gestraft.                                    Zijn medespeler mag dan niet met de gespeelde kaart uitkomen ! Zijn de kaarten gesloten dan onherroepelijk 162 punten voor de tegen partij alsmede 100 roem extra voor het verzaken.                                                                           Het tellen gebeurt op tafel (Dus niet in de hand)                                                     Bij een situatie waar beide partijen niet uitkomen beslist de organisatie!!!!           Tellijsten worden duidelijk ingevuld met naam en plaatsingscijfer na einde partij direct volledig ingevuld bij de organisatie.                                                  We starten om 19.30 uur precies in de Notenbalk. Zaal open vanaf 19.00 uur. Ieder deelnemer is bij verhindering zelf verplicht om voor een vervanger te zorgen/regelen maar voldoet de e.v. keer de inleg daar wij invallers geen inschrijfkosten berekenen.                                                                                             Bij niet verschijnen op de speelavond zonder afzegging worden er punten (0000) bijgeteld. Bij driemaal (3) volgt uitsluiting van deelname.                      De competitie bestaat uit negen(9) avonden waarvan de slechtste avond er wordt afgehaald zodat de beste acht (8) avonden tellen voor de eindstand.                      Indien een speler die wel aanwezig is maar niet kan spelen doordat een ander wegblijft krijgt zij/hij 1450 punten per gespeelde ronde.                                     Veel kaart plezier.

Namens de kaartorganisatie Dorskampkwartier