Voorzitter

Van de voorzitter

Wat gaat een jaar toch super snel voorbij.  Vooral met zo’n mooie zomer.

Ook in 2018 begonnen we weer met een redelijk bezochte jaarvergadering. Te gast was rector en dagelijks bestuurder Erwin Lutteke van het Isendoorn College. Hij vertelde een algemeen verhaal over de school en beantwoorde vragen van leden. Ook het onderwerp zwerfvuil in onze buurt kwam ter sprake. Erwin gaf aan de ergernis van bewoners te begrijpen. Daarom wordt er op de school van alles aan gedaan dit zoveel mogelijk te beperken. Helemaal te voorkomen is het echter niet. De bijeenkomst werd afgesloten met een toost op de het nieuwe jaar!

Op de oproep aan jongeren in de buurt om zich bij het bestuur te melden met geschikte activiteiten is geen respons gekomen. Uiteraard betreuren wij dit als bestuur zeer.

Tevens doen we middels dit schrijven een nieuwe oproep naar jong en oud in de buurt om nieuwe initiatieven onder de aandacht van het bestuur te brengen. Dus schroom niet u met een plan te melden!

Bij de ontwikkeling van dit boekje vinden er nog diverse activiteiten plaats is 2018. Veel reeds georganiseerde evenementen die plaats hebben gevonden verdienden in mijn ogen toch echt meer aandacht van de leden. Nieuw was dit jaar het klootschieten. Helaas kan de Nationale Burendag op 22 september geen doorgang vinden vanwege een gebrek aan belangstelling. Wij willen dat in 2019 nogmaals op de agenda zetten en dan eerder de opzet van de dag kenbaar maken.

Ook voor het komende jaar staat er in het boekje weer een voorlopig jaarprogramma voor 2019. Hierover zullen op de jaarvergadering spreken. Maar eerst gaan we het kalenderjaar 2018 goed afsluiten met dropping, Sinterklaas, workshop kerstdecoratie, kerst-inn en ouderjaarsborrel.. Ook is er al een voorzichtig  start gemaakt voor de viering van het veertig jaar bestaan van onze buurtvereniging. Ideeën hiervoor zijn altijd van harte welkom!

Hierbij wil ik een ieder bedanken voor haar/zijn inzet voor onze vereniging, want zonder deze mensen kunnen wij als bestuur niets!  Nogmaals bedankt !!

Ook wil ik langs deze weg iedereen een gezond en een goed jaar toewensen. Hopelijk tot ziens op onze jaarvergadering welke wordt gehouden op woensdag 16 januari 2019 in de Notenbalk. De agenda hiervan leest u verderop in dit boekje!

Dick Zwiers