Penningmeester

Van de penningmeesters

Allereerst willen we melden dat we blij zijn dat alle activiteiten binnen de begroting zijn gebleven.

Halverwege het jaar heeft Hans het penningmeesterschap overgedragen aan Corrie, vandaar dat we beide dit stuk schrijven.

Er zijn steeds meer mensen die gebruik maken van de automatische incasso er zijn nu nog 9 mensen die nog geen machtiging hebben af gegeven. Bij nieuwe leden is er geen keuze, hier wordt automatisch geïncasseerd.

Begin maart zullen we weer gaan incasseren. Als het bankrekeningnummer gewijzigd is, waarvan wij incasseren, dit graag doorgeven aan Corrie. tchorst@kpnmail.nl. Dit voorkomt mislukte incasso’s en een hoop werk.

 

Leden die geen automatische incasso hebben, kunnen de contributie overmaken op bankrekeningnummer NL61RBRB0898579725 t.n.v. buurtvereniging “Dorskampkwartier”.

In de begroting voor 2019 hebben we de contributie niet veel hoger begroot dan in 2018. Dit ondanks de contributie verhoging. De reden hiervoor is dat er meer leden hebben opgezegd dan dat er bijgekomen zijn.

Het tekort in de begroting is lager dan in 2018. Dit heeft te maken dat wij geen feestavond begroot hebben. De animo hiervoor liep aardig terug, daarom hebben we besloten in 2019 geen feestavond te houden.

Het eind van het jaar is bijna in zicht. Er zijn nog 2 activiteiten, te weten Kerst-Inn en de oudejaarsborrel. Deze wordt gehouden op 29 december bij Janet. Tevens worden er nog Kerststollen uitgedeeld.

Rest ons nog een ieder, die we niet zien op de Kerst-Inn en de oudejaarsborrel, een goede Kerst en een voorspoedig en gezond 2019 te wensen.

 

Hans van Geel

Corrie van der Horst